โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

6.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
2. ไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้
* โรคหัวใจ
* โรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมไม่ได้
* โรคเบาหวาน ที่ควบคุมไม่ได้
* โรคลมชัก
* ต้อหิน – ต้อกระจก
* โรคพาร์กินสัน
* หรือโรคอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจและสมาธิไม่ดี อันจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
* ไม่ติดสารเสพติดอันตราย
* มีเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจำปี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2
4. มีประสบการณ์การขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี
หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
2. ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

7.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ) 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ปวช.

7.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

8. ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ