สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

กรมการพัฒนาชุมชน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตำแหน่งวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel, Power Point , Internet และอื่น ๆ ได้ดี
4. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพเละมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต
ตามบอดสี หัวใจผิดปกติ หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุกเว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ 5. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นจึงจะมีสิทธิ สมัครคัดเลือกได้

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5672 9756

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ