“ราชกิจจาฯ”ออกประกาศปปง.ให้ผู้เสียหายคดี”เสี่ยอู้ด”เซียนพระดัง

“ราชกิจจาฯ” ออกประกาศ ปปง.ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน คดี “เสี่ยอู้ด” เซียนพระชื่อดัง ที่เสียชีวิตไปแล้ว ภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการ กระทำความผิดมูลฐาน ระบุว่า

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย “นายสิทธิกร บุญฉิม” กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ตามแบบคำร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รพิน บาลี พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.


สำหรับ เสี่ยอู๊ด หรือ สิทธิกร บุญฉิม นักสร้างพระ และเซียนพระชื่อดังผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการพระเครื่องมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยการซดยานอนหลับ รวมถึงยารักษาโรคมะเร็งรวมกว่า 100 เม็ด จนสิ้นใจกลางโรงแรมชื่อดังใน จ.พิษณุโลก มีชื่อเสียงจากการบริจาคเงินให้วงการสงฆ์ รวมถึงการระดมทุนสร้างโรงพยาบาล และสร้างโรงเรียน พร้อมกับช่วยเหลือผู้ยากไร้มากมาย จนสภาสังคมสงเคราะห์ ส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (สายสะพาย) เพื่อยกย่องในคุณงามความดี

มีข่าวความสัมพันธ์กับดาราหนุ่มในวงการเป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2551 เสี่ยอู๊ดถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวไปสอบสวนขณะที่กำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัวกว่าล้านองค์ ซึ่งต่อมา ดีเอสไอก็ได้แจ้งข้อหาหนักกับ เสี่ยอู๊ด คือโฆษณาอันเป็นเท็จ และเลียนแบบตรามหามงกุฎ จนปลายปี 2551 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้เสี่ยอู๊ดต้องโทษจำคุก 5 ปี ฐานใช้และเลียนแบบเครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เสียหายจำนวน 4 ล้านบาท พ้นโทษจากเรือนจำคลองเปรมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งของ จ.พิษณุโลก ว่ามีชายนอนเสียชีวิต ข้างกายมีแผงยานอนหลับนับ 10 แผง รวมถึงยารักษาโรคมะเร็ง และพบจดหมายลาตายที่ร่ายตัดพ้อชีวิตตัวเองว่าเคยบริจาคเงินให้การกุศลและอุปการะคนอื่นมามากมาย แต่สุดท้ายกลับถูกคนกลุ่มนั้นรังเกียจ ซึ่งทราบชัดต่อมาว่า เป็นนายสิทธิกร บุญฉิม หรือ เสี่ยอู๊ด นั่นเอง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ