โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 24 อัตรา

 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกันสุขภาพ) 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานเปล (กลุ่มการพยาบาล) 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

7. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

8. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

9. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.6

10. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.6

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 2 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.6

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ศูนย์ทำความสะอาด) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่าป.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระพุทธบาท (อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ได้ทาง www.pbh.go.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ