กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
 • สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา
 • กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา 107000
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี 1 อัตร

ค่าตอบแทน 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 24 อัตรา

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 4 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี 3 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี 4 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่งพี่เลี้ยง 7 อัตรา

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 2 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
 • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,430.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://dep.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ