เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง บัดนี้ -14 ต.ค.64

 

เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 ตุลาคม 2564

จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
อัตราค่าตอบแทน แบบจ้างเหมาบริการ เดือนละ 8,300.- บาท (แปดพันสามร้อย บาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  •  มีสัญชาติไทย
  •  เพศชาย – หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
  •  เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิ
    ปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ
  •  มีทักษะและความสามารถใช้การพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี
  •  มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel
  •  ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจําจังหวัด สิงห์บุรี ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 ตุลาคม 2564 (วันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ