เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา

 

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต

ด้วยเทศบาลตำบลวิชิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 1,700 อัตรา

2. ประเภท/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้สวยงาม (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมจัดเก็บ) 300 อัตรา
  • 2.2 ปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ 100 อัตรา
  • 2.3 ขุดลอกรางระบายน้ำ ลำราง คลองน้ำสาธารณะ 400 อัตรา
  • 2.4 ทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ 200 อัตรา
  • 2.5 ทาสีเครื่องหมายจราจรและทาสีพื้นที่สาธารณะ 200 อัตรา
  • 2.6 เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ 100 อัตรา
  • 2.7 จัดทำ ผลิตสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และตกแต่งสถานที่ 200 อัตรา
  • 2.8 งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน และรองรับการท่องเที่ยว (ปลูกหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ทำความสะอาดทาสีลานกีฬา สนามเด็กเล่น) 200 อัตรา

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4-11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ