ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับสมัคร นักอุทกวิทยา


 

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับสมัคร นักอุทกวิทยา (จ้างเหมา/รายวัน) 1 อัตรา

รับสมัคร นักอุทกวิทยา (จ้างเหมา/รายวัน) 1 อัตรา

เงินเดือน : ประมาณ 14,000-15,000 บาท

ลักษณะงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานตะกอนและคุณภาพน้ำ

2. รวบรวม สรุปและนำเสนอข้อมูลด้านตะกอนและคุณภาพน้ำ

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถออกงานภาคสนามได้

3. มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

* ส่งประวัติส่วนตัวและวุฒิการศึกษา ได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่ 27 ก.ย.- 8 ต.ค. 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ