กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา


 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

1. โครงการ การสำรวจและประเมินประชากรตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 1 อัตรา
2. โครงการ การใช้ประโยชน์ตุ๊กแกบ้านและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้เสียในการค้าตุ๊กแก บ้านทำแห้งระหว่างประเทศของประเทศไทย 1 อัตรา

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิสมัคร
1) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านใดด้านหนึ่งทางวนศาสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติ
3) มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านงานสัตว์ป่า/งานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) ขยัน พร้อมเรียนรู้งานด้านต่างๆ และตรงต่อเวลา
5) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท ระยะเวลาปฏิบัติงาน: 15 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

วัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงาน:
วันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและ พืชป่าตามอนุสัญญา ชั้น 11 อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การรับสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์หรือ QR code ท้ายประกาศนี้ และส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วพร้อม ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00 น.
2) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามลิงค์หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดการทำสัญญา ตามลิงค์หรือ QR code ท้ายประกาศนี้ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1495 (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ