ผลกระทบโควิด ทำเทศบาลเมืองประจวบฯ ถังแตก สั่งลดเงินเดือนนายกฯ-สท.

ผลกระทบโควิด ทำเทศบาลเมืองประจวบฯ ถังแตก สั่งลดเงินเดือนนายกฯ-สท.

วันที่ 4 ต.ค.64 นายศิลา โพธิ์ระย้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 เปิดเผยว่า หลังจากนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลลดอัตราการจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีปะเภทอื่น เพื่อเยียวยาผลกประทบให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19


ทำให้มีผลกระทบกับรายได้จัดเก็บที่ไม่รวมเงินอุดหนุนมีสัดส่วนลดลง สำหรับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามีรายไดจัดเก็บเพียง 50 -100 ล้านบาท ทำให้มีการปรับลดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

นายศิลา กล่าวต่อว่า ผลจากการปรับลด ทำให้นายกเทศมนตรีรับค่าตอบแทน จากเดิมเดือนละ 63,000 บาทเหลือ 46,000 บาท รองนายกเทศมนตรีจากเดิมเดือนละ 38,220 บาทเหลือ 28,500 บาท เลขานุการนายกฯ จากเดิมเดือนละ 15,750 บาทเหลือ 10,500 บาท ประธานสภาเทศบาล จากเดิมเดือนละ 24,720 บาท เหลือ 16,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาลจากเดิม 15,075 บาท เหลือ 10,500 บาท

สำหรับเทศบาลเมืองประจวบฯปัจจุบันมีประชากรเพียง 18,000 คน มีพื้นที่เพียง 14 ตารางกิโลเมตร สาเหตุที่มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศากลางจังหวัด แต่รายได้จัดเก็บมีไม่มาก นอกจากจะลดรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง ขณะนี้ยังมีผลกระทบกับลงทุนอีกหลายด้าน

 

 

ข่าวจาก  : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ