เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เงินเข้าวันไหน – ใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เช็กรายละเอียดวันโอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง เช็กสิทธิอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ


ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด

โดยมีไทม์ไลน์วันโอนเงิน ดังนี้

– เดือนมกราคม : วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

– เดือนกุมภาพันธ์ : วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

– เดือนมีนาคม : วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

– เดือนเมษายน : วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

– เดือนพฤษภาคม : วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

– เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

– ดือนกรกฎาคม : วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

– เดือนสิงหาคม : วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

– เดือนกันยายน : วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2565 ใครจะได้รับบ้าง ?

– เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์

– ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้าง ?

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

– สัญชาติไทย

– พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

– เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์

– อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

– ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน.

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

– สัญชาติไทย

– เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)

– เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

– อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)

– มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

– รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564 ที่ไหน ?

– หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์

– ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2564 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

– กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

– เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

– ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

1. กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน

2. ผู้ปกครองยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน ณ หน่วยงานที่ลงทะเบียนใกล้บ้าน

3. หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

4. หน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน

5. หากไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลาง

7. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะรายบุคคล

8. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ

9. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!