โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครอาจารย์ผู้ช่วยสอน 3 อัตรา

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครอาจารย์ผู้ช่วยสอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน

  • วิชาภาษาไทย  1 อัตรา
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  • วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 อัตรา
  • วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท จึงประกาศรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย
1. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการสอนภาษาไทย หรือภาษาไทย (หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านการสอนภาษาไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน
6. มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
7. มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ
1. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน
6. มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนหากมีคุณสมบัติด้านการสอนกระบี่กระบอง,ยืดหยุ่นและฟุตซอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาการสอนฟิสิกส์
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
3. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
4. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน
6. มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความขยัน อดทน และเสียสละ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 043-202702 และเบอร์ 095-6701514

วันสอบคัดเลือก 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ