กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ  2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  2 อัตรา วุฒิ ปวส. ผ่าน ก.พ.

1. ตำแหน่งเลขที่ 571 สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง)
2. ตำแหน่งเลขที่ 252 สังกัดส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ