กกต. ร่อนหนังสือแจ้งพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้ง ปัดเอี่ยวลือยุบสภา

เลขาฯ กกต. ร่อนหนังสือแจ้งพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้งแต่ไม่เกี่ยวข่าวลือยุบสภา ยืนยันเป็นไปตามขั้นตอน ให้พรรคปฎิบัติตามกฎหมาย

วันนี้ (2 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนั้น มีประเด็นหลัก 4 ข้อ

ประกอบด้วย 1.การดำเนินการให้มีสมาชิกพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามมาตรา 24 ,25 ,26, 27 ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ข้อ 24 ,25 ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองและประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องสมาชิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน 2. การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 3.การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และ 4.การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.

สำหรับเอกสารดังกล่าวที่ลงนามโดยเลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นเอกสารจริงที่นายทะเบียนพรรคการเมืองส่งให้กับพรรคการเมืองทุกพรรค แต่เป็นเพียงขั้นตอนการประสานงานกับพรรคการเมืองให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนายทะเบียนพรรคการเมืองจะประสานทั้งทางหนังสือที่เป็นเอกสาร และทางโทรศัพท์ เพื่อย้ำเตือนพรรคการเมือง


โดยเฉพาะ ข้อ 4 ในเรื่องการสรรหาผู้สมัคร เนื่องจากจะต้องแบ่งเขตใหม่ 400 เขต จะทำให้เขตเลือกตั้งเปลี่ยนจากเดิม ดังนั้น จังหวัดที่เขตเลือกตั้งเพิ่ม ควรรอการสรรหาผู้สมัครไว้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่าไม่เกี่ยวกับกระแสการเมืองที่จะมีข่าวในเรื่องการยุบสภา เพื่อเลือกตั้งในเร็วๆนี้ หากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

 

ข่าวจาก : nationtv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ