ประกาศราชกิจจาฯ ให้นักท่องเที่ยวอยู่ในไทยได้นานสูงสุดถึง 9 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศอนุญาตกรณีพิเศษ นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถอยู่ในไทยได้นานสูงสุดถึง 9 เดือน เพื่อนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าว ซึ่งผ่านการตรวจดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa สำหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวได้ เพื่อนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ