สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร

 

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร วุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ด้วยสำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งได้กำหนด คุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

1. ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 3 อัตรา

2. ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) 1 อัตรา

4. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา

  • กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564
ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตดุสิต ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบสามารถยื่นสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ