สทบ. สาขา 13 รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ 2 อัตรา


 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-6 ตุลาคม 2564

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการประชารัฐรวม 2 อัตรา

1. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 อัตรา)
2. ประจำจังหวัดลพบุรี (1 อัตรา)

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่า “สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 13” พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-Mail ([email protected]) ตั้งแต่วันที่ 1-6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น วันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-3642-4565 หรือ 09-2254-0837

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ