มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักจัดการทางสังคม 149 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการทางสังคม 149 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ “นักจัดการทางสังคม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (เพิ่มเติม)

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (นักจัดการทางสังคม มรภ.นศ.)

รายละเอียดการรับสมัคร

1. บัณฑิตจบใหม่ 75 อัตรา

1) เพศ ชาย – หญิง
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) เป็นบัณฑิตจบใหม่ที่มีภูมิลำเนาในตำบลที่เปิดรับสมัคร หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่เปิดรับสมัคร (ให้มีหนังสือรับรองการพักอาศัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด)
(แบบฟอร์ม แนบท้ายประกาศ)
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)
5) ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


2.ประชาชนทั่วไป 37 อัตรา

1) เพศ ชาย – หญิง
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 45 ปี
3) เป็นประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในตำบลที่เปิดรับสมัคร หรือเป็นประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่เปิดรับสมัคร (ให้มีหนังสือรับรองการพักอาศัยจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด)
(แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)
4) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5) ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. นักศึกษา 37 อัตรา
1) เพศ ชาย – หญิง
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) เป็นนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
4) สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่ตามโครงการได้
5) ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราค่าตอบแทน

  • บัณฑิตจบใหม่ เดือนละ 15,000 บาท
  • ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท
  • นักศึกษา เดือนละ 5,000 บาท

ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วย Google Form ได้ที่ https://dlink.me/PQayi หรือสแกน QR code ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ