สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

 

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

3. ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่ 2 อัตรา วุฒิ ม.3

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3

5. ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

6. ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป


ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 94 หมู่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5540-6009 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.tpso-8.m-society.go.th โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนารับรอง ความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายืนในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ : ตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน การรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ