ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่แล้ว มีผล 1 ต.ค.นี้ คลังย้ำห่วงสุขภาพ-ไม่เน้นรายได้

ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่แล้ว มีผล 1 ต.ค.นี้ การจัดเก็บตามตามปริมาณจาก 1.20 บาทต่อมวน เป็น 1.25 บาทต่อมวน คลังย้ำห่วงสุขภาพ-ไม่เน้นรายได้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 ปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ ดังต่อไปนี้

การจัดเก็บตามตามปริมาณจาก 1.20 บาทต่อมวน เป็น 1.25 บาทต่อมวน สำหรับการเก็บภาษีตามมูลค่ายังเป็น 2 อัตรา จากที่เก็บ 20 % ของราคาขายปลีกซองละไม่เกิน 60 บาท และ 40% สำหรับราคาขายปลีกที่เกิน 60 บาท เป็น 25% ของราคาขายปลีกซองละไม่เกิน 72 บาท และ 42% สำหรับราคาขายปลีกที่เกิน 72 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบนั้น ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลต้องกู้เงิน เพราะการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่รายได้เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เลิกสูบบุรี่ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องนี้

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาโครงสร้างภาษีบุหรี่ของไทยอาจจะไม่ค่อยถูกต้อง ทำให้มีการแบ่งตลาดบุหรี่ถูกกับบุหรี่แพง ส่งผลให้บุหรี่ในประเทศขายไม่ออก เพราะโดนบุหรี่ต่างประเทศแทรกแซง ตรงนี้กระทบกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ที่ส่วนแบ่งการตลาดบุหรี่ลดลง ทำให้ต้องลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ส่งผลให้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังต้องของบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบยา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้ได้กำชับให้กระทรวงการคลังไปดูเรื่องการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วย

“เรื่องโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ครม.ได้มีการพิจารณาไปแล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของประชาชนมากกว่าเรื่องรายได้ จึงเป็นที่มาว่า ถ้าจะให้คนเลิกสูบบุหรี่ ราคาก็เป็นกลไกหนึ่งที่เป็นตัวกำหนด โดยราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่ออัตราการบริโภคบุหรี่ให้ปรับลดน้อยลงได้ โดยการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ในครั้งนี้ ครม. ได้มีการพิจารณาในหลายมิติ ดูว่าอัตราไหนเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด แม้ว่าอยากจะให้มีอัตราเดียวก็ตาม”

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ