การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา “รับวุฒิ ม.3 – ป.ตรี” หลายพื้นที่ทั่วประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน
จำนวน 30 อัตรา "รับวุฒิ ม.3 – ป.ตรี" หลายพื้นที่ทั่วประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 นักบัญชี 6 (ภูมิลำเนา เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์)
จำนวน 1 อตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี

2 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกการท่าและสินค้า ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12690 บาท
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
สาขาวิชา: สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างยนต์ วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 (ภูมิลำเนา กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงชลา สุราษฏร์ธานี ยะลา)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด

4 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกการท่าและสินค้า ท่าเรือระนอง (ภูมิลำเนา กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงชลา สุราษฏร์ธานี ยะลา)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12690 บาท
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
สาขาวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 พยาบาล 6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6 ช่างเทคนิค 6
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาการก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม

7 ช่างเทคนิค 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช สาขาการก่อสร้าง หรือสำรวจ หรือสถาปัตยกรรม


8 พนักงานพัสดุ 6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินการธนาคาร

9 ช่างเทคนิค 6 (ก่อสร้างชั้น 1 )
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาการก่อสร้าง

10 ช่างเทคนิค 6 (ช่างเขียนช้น 1 )
จำนวน 3 อตรา
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
ปวส สาขาวิชาสำรวจ เทคนิคสถาปตยกรรม เขียนแบบ ก่อสร้าง โยธา

11 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล)
จำนวน 1 อตรา
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
ปวช ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า (ดูรายละเอียดที่ file แนบ)

12 ช่างฝีมือ 5 (ช่างฝีมืออาวุโส)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
ปวช ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะการ ช่างท่อและประสาน (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

13 ช่างเทคนิค 4 (ช่างเขียนชั้น 2 )
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม

14 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ช่างยนต์ (ดูรายละเอียดที่ file แนบ)

15 ช่างเทคนิค 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
ปวช ก่อสร้าง (ดูรายละเอียดที่ file แนบ)

16 พยาบาล 4
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,750 บาท
ประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้น หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดูรายละเอียดที่ file แนบอีกทีนะครับ)

17 พนักงานช่างกลเรือ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
วุฒิ ม.3 ว่ายน้ำเป็น

18 ช่างฝีมือ 3 (ช่างฝีมือ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
ม.3 ว่ายน้ำเป็น มีหังสือรับรองการปฏิบัติงานด้าน ช่างไม้ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างโลหะ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างสี อย่างน้อย 6 เดือน

[ads]


สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.port.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  26 ต.ค. – 13 พ.ย.2558 

ค่าสมัครสอบ 300 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.port.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ 1 File แนบ 2 

 

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ