เช็ก SMS ได้เลย! นายกเมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา ปชช. 30 ล้าน

เช็ก SMS ได้เลย! นายกเมืองพัทยาโอนเงิน 30 ล้าน เยียวยาประชาชนเมืองพัทยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมกว่า 1.5 หมื่นครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท ธ.กรุงไทยได้วันนี้ ส่วนธนาคารอื่นได้มะรืน

วันที่ 28​ ก.ย.64 สื่อมวลชนเมืองพัทยาแขนงต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองพัทยาได้จัดพิธีโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด​-19​ โดยใช้ห้องประชุม 132 บริเวณชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่จัด โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมแถลงข้อมูล

โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยาได้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยการเปิดรับลงทะเบียน “เมืองพัทยาไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือประชาชน ทั้งระบบออนไลน์และการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนทั่วเขตเมืองพัทยารวม 6 สถานที่ จากข้อมูลพบว่ามีประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท จากเมืองพัทยารวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 17,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด 32,690 ครัวเรือนในเมืองพัทยา


และจากการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องทุกอย่าง ตามสิทธิของประชาชนที่ต้องอยู่ในเขตเมืองพัทยารวมแล้ว 15,030 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,060,000 บาท โดยในวันนี้จะทำการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 และผู้ที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินเข้าในบัญชีในวันนี้เลย ส่วนประชาชนผู้ที่ใช้บัญชีของธนาคารอื่นเงินเยียวยาดังกล่าวจะได้รับในวันที่ 30 พ.ย.64 หรือมะรืนนี้ เพราะเงินต้องผ่านระบบของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารแม่ข่ายที่จะโอนเงินต่อจากเมืองพัทยาให้ธนาคารอื่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยาภายใต้การบริงานของตนเองนั้นได้กำหนดข้อบัญญัติในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคติดต่อและเรื่องอื่นๆ เมืองพัทยามีข้อบัญญัติและข้อกฎหมายที่จะรองรับในเรื่องต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะโอนเงินไปในครั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ระบุทิ้งท้าย

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ