องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2564

คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2564 ในวันราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 2080 – 9 ต่อ 305

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ