นัดถกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ 1 ต.ค.นี้ หลังมีความเห็นต่าง หลายจุด

เรียกประชุมกมธ.ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ 1 ต.ค.นี้ หลังเห็นต่างหลายจุด ทั้งเรื่องก.ตร. เรื่องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ให้อำนาจนายกแต่งตั้งต่างจากหน่วยอื่น

วันที่ 24 ก.ย.2564 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐได้นัดประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ที่รัฐสภา ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้

โดยกำหนดวาระพิจารณารางานของอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กมธ. ฯ มีความเห็นกรณีดังกล่าวเป็น 2 ทาง โดยแนวทางแรกมองว่า ควรแก้ไข ก.ตร. เพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ

ส่วนแนวทางที่สอง ส่วนหนึ่งมองว่าควรกำหนดไว้เฉพาะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเท่านั้น จึงให้อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนนำเสนอ


ทั้งนี้ในร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) โดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ทำให้ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการให้อำนาจดังกล่าวกับนายกฯ นั้นแตกต่างจากการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส่วนราชการอื่น

ขณะที่การแก้ไขคุณสมบัติกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ที่กำหนดเกณฑ์อายุตั้งแต่ 45 ปีแต่ไม่เกิน 75 ปี จะเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เคยรับราชการ ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ ก.พ.ค.ตร. เพิ่มผู้เคยเป็นผู้สอนในวิชาสื่อสารมวลชนจะเหมาะสมหรือไม่ จากเดิมที่ร่างกฎหมายกำหนดให้มีเฉพาะสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาครั้งล่าสุด ที่ประชุมผ่านการพิจารณาแล้ว 27 มาตรา จากจำนวนมาตราทั้งสิ้น 172 มาตรา

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ