ไทยออยล์ (Thaioil) รับสมัครงาน หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา


 

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • Civil Technician (ช่างโยธา) 1
  • Diploma in Civil or Equipment
  • A few years experience in Instrument field is preferable.

 • Scholarship & Internship : Diploma
  • เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2
  • ศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้
   • ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างเครื่องมือกล
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าควบคุม / อิเล็กทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์
   • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม / ช่างโยธา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของวิทยาลัย
  • จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • Refinery Operator (พนักงานปฏิบัติการ)
  •  ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ เชื่อมโลหะ เทคโนโลยีธรณี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Berthing Master
  • B.Sc or equivalent in Naval Academy , Merchant Marine Training Center , University in marine operation branch.
  • Hold class 1 (Deck) master mariner.
  • Age 30-38 years old

 • Mechanical Technician (ช่างเทคนิคเครื่องกล)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 – 8 ปี ในสายงานซ่อมบำรุง

 • Electrical Technician (ช่างเทคนิคไฟฟ้า)
  • Bachelor in Engineer –  Instrument, Control Engineering.
  • At least 0-5 years in instrument field.

 • Mechanical Engineer
  • ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้าติดตั้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Technical Competency Development Staff
  •  Bachelor or higher in HRD with Experience in industrial. System engineer (prefer Industrial). Science (prefer Industrial Science) or any application Engineering or related to Engineering Management.
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ