อบจ.ภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมา56อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.64


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

 • เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารมาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • ตกแต่งสวน 30 อัตรา (สำนักช่าง) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานได้ และทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีทักษะและประสบการณ์ด้านการทำสวน. ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่ง สวนหย่อม ดูแลรักษาพรรณไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • พนักงานทำความสะอาด ประจำอนุสรณ์สถานเมืองถลาง จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • คนงานทั่วไป (งานบริการ) ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 4 อัตรา (กองกิจการขนส่ง) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
 • คนงานทั่วไป (งานเคาะและทาสี) ประจำท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จำนวน 6 อัตรา (กองกิจการขนส่ง) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานกลางแจ้งได้เป็นเวลานาน ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีทักษะและประสบการณ์ด้านงานเหล็ก งานโป๊ะ งานทาสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
 • คนงานทั่วไป ประจำประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway จำนวน 2 อัตรา (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
 • คนงานทั่วไป ประจำสระว่ายน้ำตำบลป่าคลอก จำนวน 1 อัตรา (กอง การท่องเที่ยวและกีฬา) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
 • เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ว่างงานที่ได้ลงทะเบียนการว่างงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 0104 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ