มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งที่แต่งตั้งและเงื่อนไขเบื้องต้น
จ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 60 อัตรา ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จังหวัด กำแพงเพชรและจังหวัดตาก จำนวน รวม 17 ตำบล ตามเอกสารแนบ 1 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประชาชนทั่วไป 25 อัตรา
2. บัณฑิตจบใหม่ 26 อัตรา
3. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน 9 อัตรา


อัตราค่าจ้าง
1. ประชาชนทั่วไป ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน (โดยไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)
2. บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน (โดยไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)
3. นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน (โดยไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. สิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น. โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://register.kpru.ac.th/job1T1U/ เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ