มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564

รับสมัคร 381 อัตรา เชียงใหม่ 243 อัตรา แม่ฮ่องสอน 138 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. ประชาชน (87 อัตรา) 9,000 บาท/เดือน (งวด)

 • สัญชาติไทย
 • อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
 • ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
 • ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2. บัญฑิตจบใหม่ (208 อัตรา) 15,000 บาท/เดือน (งวด)


 •  สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา
 • มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
 • ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
 • ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3. นักศึกษา (86 อัตรา) 5,000 บาท/เดือน (งวด)

 • สัญชาติไทย
 • เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
 • ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
 • ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่..

รายละเอียดการรับสมัคร และสมัคร Online ได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือสแกน QR Code

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กองนโยบายและแผน ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0 5388 5370 กองบริหารงานบุคคล 0 5388 5330 หรือ 0 5388 5332

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ