ถึงคิวถนน 8 สายซิ่งได้ “120 กม.ต่อชม.” “คมนาคม” เตรียมอนุญาตให้วิ่งเร็วขึ้น

“คมนาคม” เตรียมปรับเพิ่มความเร็วรถใน 8 เส้นทางอนุญาตให้วิ่งได้สูงสุด 120 กม./ชม. เพื่อลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีจุดไหนบ้างเช็คที่นี่

กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาปรับความเร็วรถใหม่จากไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในอีก 8 เส้นทาง

โดยเป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางกลวง 6 เส้นทาง ดังนี้
1.ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-สวนพฤดศศาสตร์พุแค ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กิโลเมตร
2.ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ทางรวมประมาณ 8.872 กิโลเมตร 3.ทางหลวงหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย ระยะทางรวมประมาณ 10.000 กิโลเมตร
4.ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงนาโคก-แพรกหนามแดง ระยะทางรวมประมาณ 24.600 กิโลเมตร
5.ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ ระยะทางรวมประมาณ 7.000 กิโลเมตร
6.ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ ระยะทางรวมประมาณ 11.500 กิโลเมตร


เส้นทางของกรมทางหลวงขนบท (ทช.) 2 เส้นทาง ได้แก่
1.ถนนราชพฤกษ์ ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 51.700 กิโลเมตร
2.ถนนนครอินทร์ ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 12.400 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเร็วในถนนทั้ง 8 เส้นทาง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เช่น ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Barrier) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ตลอดจนติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการจราจร และสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแนะนำผู้ใช้ทางให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ข่าวจาก : คมชัดลึก 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ