สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

7. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานครัว 2 อัตรา วุฒิ ม.3

8. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานบริการ (งานซักฟอก) 1 อัตรา วุฒิ ม.3

7 เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์/พี่เลี้ยง(ชาย) 5 อัตรา วุฒิ ม.3

10. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา วุฒิ ม.3

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นในสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 202 หมู่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ