สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 บัดนี้-24 ก.ย. 64

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้

  1.  วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์
  2.  มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  6. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
  7. สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลาและเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามที่สถาบันกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ : เดือนละ 18,180 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1120

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ