โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา

 

โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2564

คณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและกำลังพล วุฒิ ป.ตรี

2. ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการและกำลังพล วุฒิ ม.6/ปวช.

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) วุฒิ ม.6/ปวช.

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

5. ตำแหน่ง พนักงานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวช./ม.6

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

10. ตำแหน่ง พนักงานคลังวัตถุดิบ วุฒิ ปวช./ม.6

11. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนคลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

12. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประจุไฟ วุฒิ ปวส./ปวท/อนุปริญญา

13. ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน วุฒิ ป.ตรี

14. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิตผงตะกั่ว คุณวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

15. ตำแหน่ง พนักงานหล่อ วุฒิ ปวช./ม.6

16. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนละเลง วุฒิปวส./ปวท./อนุปริญญ

17. ตำแหน่ง พนักงานละเลง วุฒิ ปวช./ม.6

18. ตำแหน่ง พนักงานละเลง วุฒิ ปวช./ม.6

19. ตำแหน่ง พนักงานละเลง วุฒิ ปวช./ม.6

20. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนฟอร์ม วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

21. ตำแหน่ง พนักงานฟอร์ม คุณวุฒิ ปวช./ม.6

22. ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ วุฒิ ปวช./ม.6

23. ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ วุฒิ ปวช./ม.6

24. ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ วุฒิ ปวช./ม.6

25. ตำแหน่ง พนักงานประกอบแบตเตอรี่ วุฒิ ปวช./ม.6

26. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิตน้ำกลั่นและน้ำกรดผสม วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

27. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา

28. ตำแหน่ง พนักงานงานซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช./ม.6.

29. ตำแหน่ง พนักงานงานซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช./ม.6

30. ตำแหน่ง พนักงานบริการขนส่ง วุฒิ ปวช./ม.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและกรอกใบสมัครพร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา ถูกต้อง) และยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการและกำลังพล แผนกแผนและโครงการ โรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ ชั้น 1 สำนักอำนวยการ เลขที่ 552 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ก.ย.64 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 0845 – 1130 ภาคบ่าย 1330 – 1600

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ