รฟท.เปิดเดินรถเพิ่ม 20 ขบวน ทั่วประเทศ พร้อมมาตรการคุมโควิดเข้ม

รถไฟไทยขานรับคลายล็อก เปิดขบวนเพิ่ม 20 เส้นทั่วประเทศ ชี้ปรับต้นทางและปลายทางบางสถานี คุมเข้มโควิดรอบสถานี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

วันที่ 14 ก.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ดังนั้นทางรฟท.จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน


ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางและปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.เป็นต้นไป โดยสายเหนือจะเพิ่ม 4 ขบวน คือ ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพและ ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่ม 4 ขบวนคือ ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ โดยมีการปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา และขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย ต่อมาสายใต้เพิ่ม 4 ขบวน คือขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ และขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง

ส่วนสายตะวันออกเพิ่ม 4 ขบวนเช่นกัน คือขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ และ ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ โดยมีการปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

สุดท้ายสายแม่กลองเพิ่ม 4 ขบวน คือขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลองและขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องสแกนแอพพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ ก่อนและหลังการใช้บริการ

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ