เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา

 

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน 9 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น กวาดถนน ขุดลอกคลองน้ำฯลฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 1 อัตรา
– ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ