มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

ตำแหน่งที่รับบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา ดังนี้

  • 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
  • 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
  • 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ 4 อัตรา
  • 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
  • 5. ค.ม.การบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
  • 6. สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
  • 7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
  • 8. สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • ระดับปริญญาเอก 27,300 บาท
  • ระดับปริญญาโท 22,750 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 6-20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ