โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. , ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา วุฒิ ม.6

4. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.6

5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6

6. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

7. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

8. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6

9. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00 น. โดยแต่งกาย ชุดสภาพ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ