โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักวิชาการโภชนาการ

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางคหกรรมศาสตร์ โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร สหเวชศาสตร์ (โภชนบำบัด)

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ http://www.hospitaltu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 2526-9368 ถึง 69

2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.30 น.
ของวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ