เช็กเลย! 43 ร.ร. ‘VACC 2 School’ ราชวิทยาลัยฯ จัดซิโนฟาร์มให้ 50,160 น.ร.





วันที่ 9 ก.ย. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม “โครงการVACC2School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี

โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนทั้งหมด 50,160 ราย จาก 43 โรงเรียน ดังนี้

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ