โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากร 15 อัตรา

 

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากร 15 อัตรา

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ มีพันธกิจด้านการผลิต และการวิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สำหรับรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากล มีความประสงค์คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อ ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำเภอสัตหีบ

1. เภสัชกรวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์
2. เภสัชกรผลิต 2 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3. เภสัชกรประกันคุณภาพ 1 อัตราปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
4. เภสัชกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
5. นักวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 3 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
8. เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ 1 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
9. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
10. เลขานุการ 1 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
11. พนักงานธุรการ (ช่าง) 1 อัตรา ปวส. ช่างกล ช่างก่อสร้าง
12. พนักงานธุรการ (ทั่วไป) 1 อัตรา ปวส. ทุกสาขาวิชา

ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างองค์กร การศึกษา ประสบการณ์

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุบภาพกล่าง
ทุนการศึกษา
ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว ฯลฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3h298Tb
ติดต่อสอบถาม และสมัครงานได้ที่
ภญ.สุกัญญา แย้มศีอา
โทร0884783823 email: [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ