สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขยายเวลารับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน


 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ครั้งที่ 5/2564 ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบริการ สํานักบริหารกลาง

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มใบสมัคร ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.tpqi.go.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2564 ในวันและเวลาทําการ เวลา 08.30-16.30 น. ทาง อีเมล [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ