มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา


 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http//www.tnsucpn.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วย ตนเอง และแสกนเอกสาร(สี) แนบไฟล์ ลงมายัง e-mail : [email protected] เอกสารฉบับจริง ให้ถือมาในวันสอบคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 0 7764 2930 มือถือ 08 1086 1622 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ