มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา






 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564

1. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
4. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม https://www.rmu.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 6 – 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้
– ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และไม่รับเงินสด) สั่งจ่ายธนาณัติตามจำนวนค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันในนาม นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์ บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001
– นำใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย แนบเอกสารให้ครบถ้วน ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) ใส่ซองรวมกันแล้วส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44009 (ยื่นสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 โดยจะถือเอา วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ