เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

 

เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

7. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

8. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

9. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 6 อัตรา

10. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.

พนักงานจ้างทั่วไป
11. คนงาน จำนวน 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12. ยาม 1 อัตรา

ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานระหว่างวันที่ 9 – 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ) สามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-8888 ต่อ 16

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ