บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ 55/2564 รับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 การยื่นใบสมัคร (เลือกส่งเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์
2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
3. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนงานบริหารงานบุคคล นายเก้า ก้าวไกล)
ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02 201 6000 ต่อ 6330 หรือ 6260

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ