สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งและสถานที่ เปิดรับสมัคร
1.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ปทุมธานี)
– ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ.ม.3

2. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ (นครราชสีมา)
– ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3

ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.0 2501 2538

สามารถสอบถามได้ที่
1. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2501 2438
2. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4437 1418 , 0 4437 1040
3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4432 8578

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ