สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-20 ก.ย.64

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564
กรณียื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

กรณีส่งไปรษณีย์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ทั้งนี้ ให้ส่งถึงภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1120

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ