สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาใด สาขาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

6. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ทางเวชระเบียน

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทันตสาธารณสุข

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สมัครออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ