สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา


 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยการส่ง ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 โดยสแกนเอกสารทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งไฟล์เอกสารการสมัครดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected] ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2564 (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564) โดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2222 หรือ 0-97234-4400 ในวัน และ เวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ