กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 3 อัตรา


 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครสอบเข้าเป็นลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2564

รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

1. นักวิชาการประกันภัย (ด้านตรวจสอบภายใน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการประกันภัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. 1) วิธีการสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach Fle ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/didnp2WbK5HedAf77

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ