กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 96 อัตรา


 

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ 61 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย, หญิง) 

 1. พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 36 อัตรา
 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
 3. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
 4. ลูกมือช่าง 19 อัตรา

2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี (ชาย, หญิง) 

 • พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ.  1 อัตรา

3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค 34 อัตรา (ชาย, หญิง) วุฒิ ปวช. เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา

 1. ช่างโยธา 2 อัตรา
 2. ช่างโลหะ 4 อัตรา
 3. ช่างกลโรงงาน 3 อัตรา
 4. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 16 อัตรา
 5. ช่างแบตเตอรี่ 1 อัตรา
 6. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา
 7. ช่างไม้ 1 อัตรา
 8. ช่างสี 4 อัตรา

รับสมัครในวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ จะสอบคัดเลือก (การสอบภาควิชาการ, การสอบความถนัดเฉพาะตําแหน่ง การสอบสัมภาษณ์และทัศคติ) ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุมถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2241-0959

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ